Sinterklaastafel (bv bij banketbakker)


Uit de middeleeuwen kennen we al de Sinterklaas Markten en in het verlengde daarvan liggen de Sinterklaastafels zoals die bij bakkers worden opgesteld. Hierop liggen de sinterklaassnoeperijen en de bakker laat tegelijkertijd zien wat er allemaal tot zijn vak behoort en wat hij kan! Rond zo’n tafel, soms zelfs opgesteld in een speciale kamer, hing een speciale sfeer.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1850 (voor 1850) – Geen zwarte kop Met huiden om het lijf geslagen En hoornen op. Geen ketens ramm’len langs de keijen
 2. 2014 – Overzicht – De Sinterklaastafel (bij de banketbakker)
 3. 1873 – Wij hebben weinige dagen geleden, op nieuw St. Nicolaas gevierd
 4. 1730 – Zinter-Klaas Vreugd
 5. 1782 – … wy gaven aan ieder der twee kindertjes een koekje en een popje; en toen waren de kindertjes ook zoo bly!
 6. 1810 – En, s’avonds dan zijn al de winkels van de suikerbakkers, met kaarsjes verlicht, en met suiker-poppetjes opgeschikt.
 7. 1833 – “De andere kindertjes weten niet beter, of daar bestaat nog een Sint Nikolaas, en men maakt hen doorgaans bevreesd met den een of anderen wonderlijk aangekleeden of opgeschikten man.”
 8. 1836 – Voor jongen en voor ouden. Komt, vieren we ook met zoet geraas Het vrolijk feest van Sint-Niklaas
 9. 1838 – En werkelijk zag ik in mijne verbeelding, hoe menige aanvallige de sierlijke surprise met blijde verrassing ontving,”
 10. 1840 – Willem en Doortje wijsmaken, dat Sint Nikolaas dezen nacht rijden zal en dan bij haar schoentje met hooi wat Nikolaas-popjes zetten en in het raam en op den schoorsteenmantel, o, wat zullen zij dan opzien en in de handjes klappen!”
 11. 1845 – …nadat de Heilige man, onder allerlei afzigtelijke gedaanten, zich des avonds te voren van de braafheid en gehoorzaamheid der kleinen overtuigd heeft…
 12. 1846 – Men verkleedt zich dan ook wel eens, en rammelt met een’ ketting.
 13. 1847 – Daar was Sint Nikolaas waarlijk te goed en vriendelijk voor, om na zijnen dood voor een’ bullebak gebruikt te worden.
 14. 1853 – Een reizende hansworst te paard of op klompen, een vervaarlijk spook met rammelende kettingen in den schoorsteen om de kleine kinderen bang te maken… (ook Popanz)
 15. 1860 – Menig surprise wordt weêr verwacht
 16. 1860 – Misschien komt hij weer met vuurige oogen, met ketenen rammelend, in een beestenhuid… “dat praat ge hun… in nog geen eeuwen uit het hoofd.”
 17. 1850 – Buiten het vertrek horen wij een zwaren stap en eene grove stem. […] Het is een nagemaakte Sint-Nicolaas, een schrikbeeld…
 18. 1715 – Met Hooy en Water dienst te doen, Aan ‘t Paard van Zinter-klaas
 19. 1791 – maar zelfs meerbejaarden vinden op dien avond hun vermaak…
Tekstbron:
 1. 2014 – De Sinterklaastafel (bij de banketbakker)
 2. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (complete versie)
 3. 1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht (incomplete versie dbnl)
Illustraties:
 1. 1818 – Centsprent
 2. 1780 -1813 Centsprent, De Sint Niklaasvreugd
 3. 1866-1902 – Volksprent, Geschenk voor de leergrage jeugd – No.76
 4. 1926 – Sint Nicolaastafel
 5. 1885-1890 Sint Nicolaasspel
 6. 1888 – Amsterdamse Sinterklaaskraam
 7. 1818 – Volksprent (1 kader – Sint Nicolaastafel)
 8. 1833 – Sinterklaasetalage/Sinterklaastafel bij de banketbakker
 9. 1840 – de straten, waar de voornaamste winkels waren, werden druk bezocht.
 10. Jaartal onbekend – Anton Pieck (Sint Nicolaastafel)
 11. 1850 / 1870 – Volksprent
 12. 1812 / 1850 – Volksprent
 13. 1777 – Kooker en tas almanach voor het jaar (St. Nicolaastafel)
 14. 1873 – Boek ‘St. Nicolaas A.B.C.’
Postkaarten:
 1. 1904 – Uitnodigingskaart