Hanske (Johannes), Hanske Knap


Er zijn in Nederland en België gebruiken te vinden die hun verband vinden in de naam Johannes en de momenten in het jaar waarop ze gevierd worden (rond Kerst als midwinterfeest en rond 24 juni midzomer) en die in uiterlijke kenmerken overeenkomsten vertonen met ons Sinterklaasfeest en het Sint Maarten en Sint Piterfeest.

Handtsje Plus (uitspreken pluus), ook wel Hantje Plus, Heintje Plus (ook wel de begeleider van Sint Piter

Beide worden ze als een (bos) geest neergezet

Hanske Knap in het zuiden van ons land, op verzworen of verloren maandag, ook wel Koppermaandag genoemd.

Coppermaandag werd onder andere ook in Amsterdam gevierd.

 

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1837 – … dat men er geen St. Niklaasfeest voor de kinderen viert, maar een St. Pietersfeest, het wel op den 22 Februarij invalt […] met rammelend gedruisch van ketenen […] aan de deuren der armen te komen
  2. 2011 – Hanske Knap
  3. 2013 – Folklore van Hanske Knap – Zandvlietse Knappers zouden niet meer uittrekken op Verloren Maandag
  4. 2017 – Hanske Knap is op komst
Films:
  1. Folklore van Hanske Knap
Illustraties:
  1. Hanske Knap