Popanz (Bullebak)


Al eerder komen we Sint Nicolaas tegen terwijl hij de Bullebak wordt genoemd. Een bijzondere figuur is deze:

Interessant is hier ook de beschrijving van de Popanz ( p. 221) ook wel bullebak in welke beschrijving wij ook de Nederlandse Sinterklazen uit kinderboekjes alsook de Edelmanklazen herkennen ie daaraan voorafgaand al gangbaar waren. In deze figuren komen oneindig veel invloeden samen die niet los van elkaar te zien zijn. Zie ook de bij teksten genoemde bron uit 1830 – De duivel op krukken.

Wikipedia Popanz (Duits) Der Begriff Popanz [‘po:pants] bezeichnet eine nicht ernst zu nehmende Schreckgestalt.

Zie in dit verband ook de Kindervreter en Bullebak.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1830 – De duivel op krukken
  2. 1853 – een met allerlei snakerijen gevuld korfje in de hand houdende, hebbende een hoed met vederen op het hoofd, welke vermomd persoon ook Bullebak (Popanz) genoemd wordt.
  3. 1853 – Een reizende hansworst te paard of op klompen, een vervaarlijk spook met rammelende kettingen in den schoorsteen om de kleine kinderen bang te maken… (ook Popanz)
Illustraties:
  1. 1760 – Edelmanklaas – Karel V
  2. 1760 – Edelmanklaas – Karel van Orléans
  3. 1829 – Mietje en haar broertje, en andere vertellingen en gedichtjes voor lieve kinderen
  4. 1830 – De duivel op krukken
  5. 1840 – Edelmanklaas – prent van Wijnhoven
  6. 1852 – St. Nieklaas uit De ondeugende Kinderen van Goeveneur
  7. 1840 – De beminnelijke Gerrit–Roelf Gerrit Rijkens