Arianisme


Het arianisme is een stroming binnen het christendom, ontstaan in het begin van de 4e eeuw, die werd genoemd naar haar stichter Arius (256-336), presbyter van Alexandrië. Het tegenwoordige unitarisme, ontstaan onder invloed van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw, is een moderne variant van het oude arianisme.

Het Concilie van Nicea werd bijeengeroepen om over de dwalingsleer van Arius over de Godheid van Jezus te spreken.

Het verhaal gaat dat Nicolaas, Arius die daar ook aanwezig was een klap in zijn gezicht gaf omdat hij de Godheid van Jezus afwees.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1644 – Sint Niclaes. den 6. December.
  2. 1614 – In Licien leyt een stadt Patharas wt vercoren,
  3. 1659 – Een swaer tempeest belet,   Als hy was in Zees baeren,   Door sijn krachtigh gebedt
Tekstbron:
  1. 2007 – Een ongewone voorstelling van Sint Nicolaas
Legenden:
  1. Spiridon van Kos
Films:
  1. NL Saint Nicholas: The Real Story (2015) | Full Movie
Schilderijen:
  1. Oudste Fresco van Sint Nicolaas in Nederland (Walburgiskerk, Zutphen) 15e eeuw