Hooioffer


Een klomp gevuld met hooi, stro of haver en een wortel voor het paard van Sinterklaas. Waar komt een dergelijke traditie nu eigenlijk vandaan? De meest opvallende overeenkomst is het hooioffer voor Sleipnir, het paard van Wodan. Deze oude Germaanse God heeft heel veel parallellen met de figuur van Sint Nicolaas en dit is er een van.

 

Meer over dit verband leest u in hoofdstuk 1 en 2 van de brief die het Sint en Pietengilde in 2015 stuurde aan de Verenigde Naties.

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1720 – …Sint Niklaas met zyn paardje ter schoorsteen inkomt…
 2. 1730 – Zinter-Klaas Vreugd
 3. 1814 – Dezen brengt hij, in den schoê, ,,Niets dan slechts een’ berken roê – Sint Nikolaas
 4. 1843 (1894) – Boems! d’r valt ‘n roei, en strompelt Pieter brommend uut de kas.
 5. 1871 – …ten slotte was de heilige bisschop ook geen moriaan…
 6. 1873 – Wij hebben weinige dagen geleden, op nieuw St. Nicolaas gevierd
 7. 2014 – Zwarte Piet is premodern en geen slaaf
 8. 1814 – St. Nikolaas en het stoute Mietje
 9. 1825 – zij zetten elk een’ nieuwen klomp, met hooi en haver gevuld, onder den schoorsteen, en vroegen wel vijf-en-twintig maal aan hun moeder, of zij geloofde, dat St. Nikolaas wat brengen zoude?”
 10. 1827 – en nu zagen wij, zoo wij meenden, duidelijk St. Nicolaas met een zwart gezigt, met eene ruige muts op, en eene zweep en roede in de hand, de deur uitsluipen.
 11. 1840 – Willem en Doortje wijsmaken, dat Sint Nikolaas dezen nacht rijden zal en dan bij haar schoentje met hooi wat Nikolaas-popjes zetten en in het raam en op den schoorsteenmantel, o, wat zullen zij dan opzien en in de handjes klappen!”
 12. 1844 – of liever sporen daarvan hebben nagelaten, bewijzen de St. Nicolaas-mannen, St. N. varkens, en ander bakwerk; maar ook het geraas maken
 13. 1853 – Een reizende hansworst te paard of op klompen, een vervaarlijk spook met rammelende kettingen in den schoorsteen om de kleine kinderen bang te maken… (ook Popanz)
 14. 1860 – Kom, doe dat leelijk mom eens af
 15. 1870 (1872) – Zijn trouwe knecht Ruprecht verzelt hem. Schimmel is beladen met pakken en zakken vol van alle denkbare kostelijkheden, hoewel er ook een groote zak langs zijne zijden hangt, bestemd tot ontvangst van…
 16. 1715 – Met Hooy en Water dienst te doen, Aan ‘t Paard van Zinter-klaas
Illustraties:
 1. 1885-1890 Sint Nicolaasspel
 2. Belgische Centsprent – knecht
 3. Belgische Centsprent – La saint Nicolas et saint Fouettard
 4. Belgische centsprent – zwarte knecht
 5. 1873 – Sinterklaas, Goed heiligman (versje) / stoeltje zetten
 6. Vóór 1965 – Sinterklaaspapier – Inpakpapier
 7. Vóór 1975 – Sinterklaaspapier / Inpakpapier
 8. Vóór 1990 – Sinterklaaspapier / Inpakpapier
 9. 1935 – Klompje zetten (De Gruyter’s Reclame / Brochure)
 10. 1955 – Sint Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 11. 1960 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 12. 1986 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 13. 1985 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Sinterklaaspapier
 14. 1955 – St. Nicolaasfeest kenmerken / Feestmaandpapier
 15. 1950 – Sok / Hooioffer
 16. 1965 – Chocoladereep wikkel
 17. 2010 – Mandje opzetten / Schoen zetten
Postkaarten:
 1. Jaren 20 – Postkaart
 2. 1960 – Postkaart (België – Nederland)
Schilderijen:
 1. 1870 – Pieter-mijn-knecht van Gaetano Chierici