1927 – pedagogische opvattingen over de knecht (ongeschminkt en zonder masker)

Opmerkingen:

De foto is gepubliceerd met onderstaande tekst (onder de dubbele lijn). Uit wat de schrijvers zeggen over de “oude opvatting dat Sinterklaas maar 1 Zwarte Piet bij zich had” blijkt dat deze schrijvers niet op de hoogte zijn van de feiten rond het Sinterklaasfeest.

De reden voor een witte begeleider kan heel goed liggen in de steeds voortdurende pedagogische opvattingen dat het feest te eng was voor kinderen en om die reden aangepast moest worden. Succesvol is deze aanpassing nooit geweest.

De schrijvers verwijzen nog naar een ander boekje dat op deze site ook is opgenomen:  https://sintenpietengilde.nl/teksten/hierop-staan-en-liggen-speelgoed-taai-taaipoppen-en-suikerbeesten-sint-en-piet-gereeje/

Verder is de opmerking over de witte Pieten uit 1935 ook onjuist. Dit betrof Herauten en uit andere bronnen weten we dat er ook toen gewoon Zwarte Pieten waren bij de intocht in Amsterdam in dat jaar 1935.


Sinterklaas in Tilburg al in 1925 vergezeld door Witte Piet

TILBURG – Onderzoekers en schrijvers Ed Schilders en Ronald Peeters hebben een Tilburgs kinderboek ontdekt waarin Sinterklaas te zien is met 2 witte pieten. De tot nog toe oudste beelden met een witte piet waren van een filmpje uit 1935 over de intocht van Sinterklaas in Amsterdam.

In het kinderboek staat een tekening met daarop de 2 pieten. Schilders en Peeters vonden de afbeelding tijdens een onderzoek naar Tilburgse teksten en prenten. In de tekst bij de illustratie is te lezen: ‘Bij Sint Nicolaas zijn twee knechtjes/Maar die zijn geheel niet zwart’.

Ook vonden de onderzoekers een foto in het katholiek jeugdtijdschrift De Engelbewaarder waarin een witte piet te zien is. Die foto stamt uit 1927. Het tijdschrift is door dezelfde uitgever gepubliceerd als het kinderboek. Schilders vermoedt dat de afbeeldingen verwijzen naar de oude opvatting dat Sinterklaas maar 1 zwarte piet bij zich had. “Die moest kinderen angst aanjagen dan wel opvoeden. De witte pieten brachten de cadeautjes mee.”

Jaar: 1927
Bron: www.bd.nl/tilburg/sinterklaas-in-tilburg-al-in-1925-vergezeld-door-witte-piet~ae177f3c/
Land:
  1. Nederland