1974 – Gedicht in het Fries Hy wist it net mear

Hij wist het niet meer

Sinterklaas reed het dorp in.
Wiger wees hem de weg.
naar de mensen waar hij naar vroeg
en liep alle stappen mee.

Vroeg Sint: waar woont Jantje, waar Johannes, waar Marije,
Wiger zei het. Maar steeds klonk het: en daar ginder wonen wij.

Hij wilde Sint bij hem aan huis hebben
en dat was geen wonder ook,
Want de oude baas die droeg heel wat met zich in de zak.

Daar zei Sint: Nou moet ik ook nog naar een kleine jongen toe.
Die is altijd erg ongehoorzaam.
‘t is een Wiger die wil ik hebben.

Kun jij mij zeggen waar die woont?
Toen was Wiger gauw resoluut.
Wiger? Nee, zei hij schouderophalend. waar die woont dat weet ik niet

 

Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland

 

 

Jaar: 1974
Bron: tinyurl.com/1974Friesgedicht
Land:
  1. Nederland