Stola


De stola is een lange smalle strook stof die om de hals wordt gedragen. Het symboliseert naast de waardigheid van de bisschop ook het juk van zijn verantwoordelijkheid.