Staf


De staf van Sint Nicolaas verwijst naar de herdersstaf. Met de krul aan het einde van de staf kon de herder makkelijk een schaap pakken. Bisschoppen namen de staf van de herders over. Zoals de herder voor zijn schapen zorgt, zorgt de bisschop voor mensen, en Sint Nicolaas in het bijzonder voor kinderen. Het gebruik van de krul laat Sint Nicolaas achterwege, kinderen worden er niet mee gepakt.

De staf kan ook een verwijzing zijn naar Wodan. Wodan liep altijd met een speer in zijn hand. De speer is de staf geworden. Klik op Wodan om meer te weten te komen over de gelijkenis tussen Wodan en Sint Nicolaas.