Kindervreter – Kindereter


Sinterklaas…Kindervreter

De kindervreter wordt soms als begleider van Sint Nicolaas, soms als Sint Nicolaas voorgesteld. Zie ook de duorol. Deze schrikfiguur komt ook los van de figuur van Sint Nicolaas voor.

Tip: Kijk ook bij Bullebak. en Popanz

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
  1. 1820 – Kindereter – dat Sint Nicolaas geschenken bragt en dat hij eenen straffen vent den Kinderëter vooruitzond om te zien of zij zich zoo wel gedragen hadden…
  2. 1850 – Buiten het vertrek horen wij een zwaren stap en eene grove stem. […] Het is een nagemaakte Sint-Nicolaas, een schrikbeeld…
  3. 1892 – Hantje Plus is in de friesche Woudstreken een kinderschrik.
Tekstbron:
  1. 1820 – Leerzame bezigheden voor kinderen
Foto's:
  1. 1937 – Sint Piter en Hansje Plus
Illustraties:
  1. 1700 – De Kindervreter
  2. 1850 – Sinterklaas (Kindervreter)
Share