Erfgoedzorgplan van het Sint en Pietengilde

Het Sint- en Pietengilde heeft het Sinterklaasfeest voorgedragen voor plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Dit is een lijst met tradities in Nederland die wij als Nederlanders zo waardevol vinden, dat we ze absoluut willen behouden. Dat betekent dat er daadwerkelijk voor gezorgd wordt om het voortbestaan van de traditie te verzekeren en deze door te geven aan volgende generaties.

Stand van zaken
De procedure voor plaatsing op de Nationale Inventaris is afgerond. De feitelijke ondertekening door het Sint- en Pietengilde en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, waardoor het Sinterklaasfeest op de Inventaris komt te staan, heeft op 15 januari 2015 officieel plaatsgevonden.

Verantwoordelijkheid
Het Sint en Pietengilde heeft zich opgeworpen als de hoeder van het Sinterklaasfeest en heeft daarmee de erfgoedzorg op zich genomen. Zij hebben deze verantwoordelijkheid uitgewerkt in een zogenoemd erfgoedzorgplan. De Nationale Inventaris is een uitvloeisel van de ratificatie door de Nederlandse regering van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Alleen een gemeenschap die bereid is om de erfgoedzorg op zich te nemen, kan een traditie op deze lijst plaatsen. Het gaat dus om een officiële procedure, waarbij de voordracht, inclusief het erfgoedzorgplan, uiteindelijk getoetst wordt door een onafhankelijke Toetsingscommissie. Het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, dat verantwoordelijk is voor de Nationale Inventaris, ondersteunt de gemeenschappen in hun erfgoedzorg en houdt ook, via tweejaarlijkse evaluaties, de vinger aan de pols bij de uitvoering van het erfgoedzorgplan.

aankomst-boot-1-rondje sint-te-paard-rondje
Share