1878 – Sinterklaas […] de ketting aan zijn been verried hem reeds huizenver.

Opmerking:  de zinsnede op de laatste foto is opmerkelijk: “de goede Sint die inderdaad lang zo zwart niet was als men hem voor ons had afgeschilderd.””


Jaar: 1878
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1878 – Nieuwe Purmerender Courant

Kenmerken:
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Bullebak
  3. Combinatie Heilige en Volkse Sinter Klaas (Duorol)
  4. Kettingen/ketenen
  5. Lawaai maken/Wild geraas/De boel op stelten zetten/Kloppen en Bonzen
  6. Volkse Klaas/Volkse Sint Nicolaas
  7. Zwart schmink