1897 – Vragen van den dag;

Subtitel: Populair tijdschrift op het gebied van staathuishoudkunde en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen en ontwikkelingen, aardrijkskunde, geschiedenis en volkenkunde, kolonien, handel en nijverheid, enz.
Uitgever: S.L. van Looy, Later: A.W. Sijthoff, Amsterdam
Jaar: 1897
Toegevoegd: 10-02-2017
Land:Nederland
Bron: www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=dts%3A1717002%3Ampeg21%3A0642&query=intocht+sinterklaas&coll=dts&page=1&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C
Teksten:
  1. 1897 – Het St. Nicolaasfeest op Texel