1667 – De Lacchende Apoll

Subtitel: Lof- en Punt-dichten, Aardige Quink-Slagen, nieuwe Voysen, en vermakelijke Minne-Zangen. Voor alle Zang-lievende JUFFERS, en Vrolijke GEESTEN. Desen laetsten Druk by na de helft vermeerdert, met Lof-dichten op 't Slaen van de vloot, als mede eenige verma
Auteur: Elsevier, Pieter
Uitgever: Baltes Boekholt, Amsterdam
Jaar: 1667
Toegevoegd: 02-02-2017
Land:Nederland
Bron: www.dbnl.org/tekst/else006lacc01_01/colofon.php
Teksten:
  1. 1667 – Lof van Sinter Claas Brande wijn
  2. 1667 – Op een Sinter Klaas-gift van Glas geblasen