1736 – “Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontes van alle volkeren der waereldt”

Auteur: Picart, Bernard
Uitgever: Hermanus Uytwerf, Amsterdam / Jan Daniel Beman, Rotterdam / Isaak van der Kloot, Den Haag
Jaar: 1736
Toegevoegd: 15-03-2017
Land:Duitsland, Europa, en Nederland
Bron: www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=Naaukeurige+beschryving&coll=boeken1&identifier=oKBaAAAAcAAJ
Kenmerken:
  1. Zwart schmink
Teksten:
  1. 1736 – In Holland ziet men het gemeene volk eenigen tyd voor Kersmis byna eene volkomene mascarade aanrechten