1772 – “Aanmerkingen over het wekelyks geschrift, uitkomende onder den naam van den Denker, en byzonder over zekere gezegdens in het zelfve…” negende deel

Auteur: Anoniem
Uitgever: Samuel de Waal (Amsterdam)
Jaar: 1772
Toegevoegd: 23-05-2017
Land:Nederland
Bron: www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=nikolaas+schoorsteen&page=2&coll=boeken1&identifier=sO9fAAAAcAAJ
Teksten:
  1. 1772 – Noch deeze Week valt de beroemde St. Nicolaasdag in: waarop ik in myne jeugd al vry sterk gesteld was, en dien ik niet gaarne zou hebben zien afschaffen
  2. 1772 – ik zag hem eindelyk aan voor een ryken Heer, die in eene Stad voor zo veel gelds aan lekkers uitdeelde[…]Deze denkbeelden, die zeer begunstigde de leer der Spookeryen en verschynende Geesten waarvan ik, als naar gewoonte in die dagen, ook veel hoorde…