1825 – “Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen”

Subtitel: een geschenkje voor kinderen uit den beschaafden stand
Auteur: Moens, Petronella
Uitgever: C. Schaares (Amsterdam)
Jaar: 1825
Toegevoegd: 17-07-2017
Land:Nederland
Bron: www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=Mevrouw+Veltman+en+hare+voedsterlingen&coll=boeken1&identifier=hutdAAAAcAAJ
Teksten:
  1. 1825 – zij zetten elk een’ nieuwen klomp, met hooi en haver gevuld, onder den schoorsteen, en vroegen wel vijf-en-twintig maal aan hun moeder, of zij geloofde, dat St. Nikolaas wat brengen zoude?”