Joelkabouter met slee en joelbok 2

Het kerstfeest in de scandinavische landen wordt aangeduid met (een variatie van ) het woord Yule (ook in het Nederlands kennen we het Joelfeest met het Joelblok en het woord joelen (lawaai maken) gaat hier op terug.) Op dit plaatje zien we ondanks de iets andere invulling heel bekende figuren: de Joelkabouter (Kerstman) met zijn Joelbok (let op de hoorns!, net Krampus) en zelfs een arreslee.

Land:
  1. Noorwegen
  2. Finland
  3. Denemarken
  4. Zweden
Kenmerken:
  1. Geschenken geven
  2. Hoorns
  3. Zak/korf/mand