Nicolaas stilt de storm

Omschrijving:

Toen ze merkten dat hun schip ging zinken riepen de zeelieden Nicolaas aan. Daarop verscheen hij en legde de storm het zwijgen op. Dit verhaal lijkt op het Bijbelse verhaal waarin Jezus de storm tot bedaren brengt. Marcus 4: 35-41

Sommigen menen dat deze legende is ontstaan doordat een afbeelding van vleeskuip in de legende van de drie ter dood veroordeelden verkeerd werd geïnterpreteerd en aangezien werd voor een schip.

Kenmerken:
  1. Legende
Teksten:
  1. 1860 (1861) – Amsterdammers, als goede Sint Niklaasmannen, […], in den nacht tusschen den 5den en 6den December, de schoenen en korfjes hunner kinderen met vergulde koek gevuld
  2. 1659 – Een swaer tempeest belet,   Als hy was in Zees baeren,   Door sijn krachtigh gebedt
Illustraties:
  1. Nicolaas stilt de storm (legende)