Kindheidsverhalen

Omschrijving:

Nicolaas was het kind van rijke en vrome ouders, Epiphanes en Johanna, die God in hun gebeden gesmeekt hebben om een kind. Nadat zij hun zoon gekregen hadden besloten zij celibatair te gaan leven hoewel zij nog jong waren. Hierdoor kreeg Nicolaas nooit broers of zussen. Al op zijn geboortedag gebeurde het dat Nicolaas in zijn badje uit zichzelf rechtop staan. Hij dronk elke dag uit de borst van zijn moeder, maar vastte tot zonsondergang op woensdag en vrijdag. Dit bleef hij ook doen toen hij volwassen werd.

Hij speelde niet vaak met zijn vriendjes maar koos er voor om naar de kerk te gaan. De Bijbelteksten die hij daar hoorde, leerde hij uit zijn hoofd.

Kenmerken:
  1. Legende
Teksten:
  1. 1644 – Sint Niclaes. den 6. December.
  2. 1720 (eerder per abuis 1717) – Een Amsterdammer kwam gekleed als Harlekien, In schyn van Sinte Klaas, en deelden aan hun meeden
  3. 1768 – “Vrees niet, en maak niet veel geraas, Ik ben ‘t; ik toon u Nicolaas.”
  4. 1614 – In Licien leyt een stadt Patharas wt vercoren,
  5. 1635 – Nu werd de schoe vervult Van nicht, van neve, Met silver en verguld,
  6. 1664 – Dien geen die welck // sijns moeders melck Niet suygen wou
  7. 1645 – Om dochters ongheschent te houwen   Heeft hy die ‘s nachs gheworpen goudt,
  8. 1659 – Een swaer tempeest belet,   Als hy was in Zees baeren,   Door sijn krachtigh gebedt
Illustraties:
  1. 1425 – Sint Nicolaas staat tijdens het wassen rechtop in zijn badje.