(De legende van) het koren

Omschrijving:

Nicolaas, die inmiddels tot bisschop is gewijd, stopt een à drie schepen om koren af te staan voor het hongerlijdende Myra, waarbij hij het graan zou laten verdelen en zelfs gebruiken om te zaaien. De handelaren zijn bang voor de gevolgen omdat er dan te weinig koren zal zijn voor de keizer of voor “Alexandrië’ Toen de lading werd nagekeken bij aankomst, was er echter niets verdwenen.

Kenmerken:
  1. Legende