De doelstellingen zijn:

Titel: De doelstellingen zijn: