Intochten

Voor intochten 2019, collega’s hebben deze pagina gemaakt.

Hoewel het er maar enkelen zijn, zijn er wel gemeentes en intocht comités in Nederland die Zwarte Piet aanpassen. Op zich staat dat iedereen natuurlijk vrij. De bewoners in die plaatsen worden daarover echter vaak niet geïnformeerd waardoor velen tegen hun wil in geconfronteerd worden met deze aangepaste Pieten. En dat is  natuurlijk jammer. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook. Vanwege het maatschappelijk debat rond Zwarte Piet zijn er ook mensen die liever andersoortige Pieten zien. Ook zij moeten de kans hebben om vooraf te bepalen naar welke intocht zij dan toegaan. Het is immers een recht van iedereen om zelf te kiezen met welke vorm van cultuur men de kinderen op wil laten groeien. En mensen die hun vertrouwen leggen in een gemeente of comité om een intocht te organiseren, moeten dan vooraf dus wel weten wat er gebeurt.

Om alle mensen de kans te geven uit te wijken naar plaatsen waar er een intocht naar hun keuze is, hebben wij bovenstaande kaart geplaatst waarop te zien is waar men dan terecht kan.

Indien u een intocht organiseert, horen wij dat graag van u.  Geef daarbij aan of u alleen de traditionele Zwarte Pieten laat figureren of dat u ook kiest voor deels of volledig andersoortige Pieten. Dan zetten wij uw plaats zo snel mogelijk op deze kaart erbij.

Mede namens al die mensen die hun kinderen willen laten genieten van een Sinterklaas intocht met alleen Sinterklaas en Pieten van hun keuze, danken wij u hartelijk.

Klik op het icoontje om uw intocht voor 2019 aan te melden: