Vrienden van het Sint en Pietengilde

Onze traditie

Het opzetten van erfgoedzorg is een voorwaarde om op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te komen. Van de aanvragers wordt verwacht dat ze een plan maken om hun traditie te beschermen, dat wil zeggen: dat ze deze doorgeven aan volgende generaties. Als tradities verstenen, raken ze uit de tijd. Als niemand er meer belangstelling voor heeft, staat zo’n traditie uiteindelijk hoogstens nog in een museum of een geschiedenisboekje.

Het Sint- en Pietengilde heeft zo’n plan opgesteld. Het Sinterklaasfeest is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en verdient de uiterste zorg. Een erfgoedzorgplan bevat onder meer een omschrijving van de traditie, een beschrijving van de geschiedenis ervan en een sterkte-zwakte analyse en ideeën om knelpunten op te lossen.

Enkele citaten uit dit plan:
Wij zijn voornemens om alle huidige en gekende onderdelen van het Sinterklaasfeest zoveel mogelijk door te geven aan toekomstige generaties met als voetnoot dat het een dynamisch feest is en onderdelen van het feest door de tijdgeest zullen veranderen. (…) Het is een feest waarbij je de emotie, die je zelf ervaren hebt, terugziet in de ogen van je kind en je kleinkind. (…)

De liefde voor het feest wordt al eeuwenlang doorgegeven van generatie op generatie. Tussen de 89 en de 96% van de Nederlanders wil het Sinterklaasfeest behouden (diverse onderzoeken onder andere van NIPO en Markeffect).

Als knelpunt wordt natuurlijk de hele huidige discussie over Zwarte Piet naar voren gebracht. Het Sint- en Pietengilde werd onder meer opgericht om een goede weg te vinden naar een oplossing ‘met de wil om de angel uit het debat te halen en in ruime zin het feest te behouden en door te geven’.
Naast deelname aan de gesprekken die minister Asscher over dit onderwerp organiseert, wil het Sint- en Pietengilde ‘meer draagkracht krijgen voor het op verantwoorde en dynamische wijze voortzetten van het Sinterklaasfeest en het behouden van deze traditie. Een verdere professionalisering van het openbare feest in Nederland en het geven van vrijblijvend advies aan intochten en aan praktiserende Pieten en Sinten. Het doen van onderzoek en het geven van voorlichting over de geschiedenis en betekenis van het Sinterklaasfeest in binnen- en buitenland.

Door te kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen en daar open voor te staan, kunnen aanpassingen aan het feest, met zoveel mogelijk het behoud van de kernwaarde doorgevoerd worden. Dat wil zeggen, zolang dat vanzelf gebeurd d.m.v. natuurlijke evolutie gevoed vanuit de maatschappij.

Einddoel is een levend feest voor iedereen. Ook in de toekomst.’

Steun ons ook financieel in onze taken als Vriend van de Stichting. Losse donatie kunnen uiteraard ook. Maar ook jullie hulp hebben wij hard nodig om ons in te zetten voor de traditie.

Word Vriend van het Gilde

Eventueel kunt u natuurlijk ook direct doneren door zelf een bedrag over te maken. U kunt dat dan doen naar rekeningnummer: NL66RABO0301973350 ten name van Stichting Sint en Pietengilde o.v.v. donatie. Waarbij op voorhand heel erg hartelijk bedankt voor uw steun! 🙂

Doneer

Share