1892 – Hantje Plus is in de friesche Woudstreken een kinderschrik.

Opmerking: Vergelijk deze tekst.

Taalweetje: de letter “t” wordt in het Fries vaak als ts uitgesproken. Hantsje dus en vandaar ook Hansje.


Auteur: Dykstra, Waling Gerrits
Jaar: 1892
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1892 – Uit Friesland’s volksleven van vroeger en later
Pagina: 341

Kenmerken:
  1. Bang maken (van kinderen)
  2. Bullebak
  3. Duivels, geesten en spoken
  4. Kindervreter – Kindereter
  5. Lawaai maken/Wild geraas/De boel op stelten zetten/Kloppen en Bonzen