1887 – Intocht in Apeldoorn

Opmerkingen: Op een schilderij uit 1703 van een Nederlandse Schilder vinden we de Intocht al terug. De vroegste krantenvermelding op dit moment is echter deze: 19 November 1887 te Apeldoorn. Overigens beschikken we over een foto uit 1885 te Purmerend waarop het hoogstwaarschijnlijk ook om een intocht gaat. Het houden van intochten was een algemeen  ( ook meer naar het Noorden van Nederland toe) en al veel langer bestaand verschijnsel , zoals ook uit deze Apeldoornse krant weer blijkt uit de woorden: houdt Sint Nicolaas weder zijn intocht. 


Jaar: 1887
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1887 – Apeldoornsche Courant

Kenmerken:
  1. Intocht