1882 – Intocht in Groede (Zeeland)(voorlopig vroegste krantenvermelding intocht)

Opmerkingen: Op Centsprenten en op een schilderij uit 1703 van een Nederlandse Schilder vinden we de Intocht al terug. De vroegste krantenvermelding op dit moment is echter deze: 6 december 1882 te Groede (Zeeland) en dat is dus niet Venray uit 1888 (zoals algemeen wordt aangenomen). Overigens bestaat er een foto uit 1885 te Purmerend waarop het hoogstwaarschijnlijk ook om een intocht gaat. Het houden van intochten was een algemeen  (ook meer naar het Noorden en het Zuiden van Nederland toe) en al veel langer bestaand verschijnsel , zoals ook uit deze Middelburgsche Courant krant weer blijkt uit de woorden: Sint Nicolaas, vergezeld van zijn Zwarte Knecht, beide te paard, hield gisteren avond zijn blijden intocht.


https://krantenbankzeeland.nl/issue/mco/1882-12-08/edition/0/page/1?query=intocht%20st%20nicolaas

 

Jaar: 1882
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1882 – Middelburgsche Courant (8 december)

Kenmerken:
  1. Geschenken geven
  2. Intocht
  3. Piet op paard
  4. Snoepgoed
  5. Zwart schmink