1837 – … dat men er geen St. Niklaasfeest voor de kinderen viert, maar een St. Pietersfeest, het wel op den 22 Februarij invalt […] met rammelend gedruisch van ketenen […] aan de deuren der armen te komen

Auteur: Halbertsma, E.
Jaar: 1837
Land(en): Nederland
Pagina: 133,134

Kenmerken:
  1. Sint Pieter (Grouw/Grou)