1280 – … I bunre lants… ende heit Senter Claus bunre

Sinterklaas van Oudenbiezen

Sinterklaas hoef ik aan niemand voor te stellen; Oudenbiezen is de naam van de voormalige Commanderij van de Duitse Orde in Rijkhoven (Belgisch Limburg), waarvan de gebouwen nu – met quasi-archaïserende spelling – Alden Biezen heten(1). Het is daarnaast de doordeweekse naam van Het oudste goederenregister van Oudenbiezen(1280-1344), dat in 1965 door Buntinx en Gysseling werd uitgegeven.

In deze tekst treedt, voor zover ik weet, de eerste Nederlandse Sinterklaas op en wel als naamgever (gever: een oude gewoonte blijkbaar) van een zeker perceel land: … I bunre lants… ende heit Senter Claus bunre [1280], p. 79.

 

 

SENTERCLAESBUNRE

Woordsoort: znw.o.

Modern lemma: Sinterklaasbunder

Oudste attestatie: Rijkhoven, Limburg, 1283

Frequentie: totaal: 3, ambt.: 3

Aangetroffen spelling: senter cloes bunre

Morfologie: Uit het bnw. sente ‘heilig’, de mannelijke persoonsnaam claes ‘Nicolaas’ en het znw. bunre ‘bunder’. Voor de verklaring van de vorm senter, vgl. Pijnenburg 1988.

Flexie:  ns

Korte betekenis: Sinterklaasbunder

1. Sinterklaasbunder; stuk land te Rijkhoven (prov. Limburg (B)). Vermoedelijk was de opbrengst bestemd voor een Sint-Niklaasaltaar. 
Semantische klasse: Aardr.naam, Veldnaam
link: klik ook hier
Auteur: Anoniem
Jaar: 1280
Land(en): Nederland
Tekstbron:
  1. 1988 – Naamkunde. Jaargang 20