1717 – Jan van Gysens maandaagse Amsterdamsche merkurius

Subtitel: verhaalende op een boertige wys, 't voornaamste nieuws door heel Europa
Auteur: Gysen, van Jan
Uitgever: Jacobus van Egmond, Amsterdam
Jaar: 1717
Toegevoegd: 23-03-2017
Land:Nederland
Teksten:
  1. 1717 – Een Amsterdammer kwam gekleed als Harlekien, In schyn van Sinte Klaas, en deelden aan hun meeden
  2. 1717 – Schoon Sinte Klaas, nog voor de Kind’ren niet en ryd, Zoo is hy dog by myn gekoomen voor zyn tyd,
  3. 1717 – By dit geluk heeft Sinte Klaas zoo sterk gere’en, Als nimmer is geschied in eenig Jaar voorle’en
  4. 1717 – Ik had gehoopt een Vrouw te krygen van Sint Klaas
Illustraties:
  1. 1750 – Ons Nicolaas Goet Heylig Man… die van zijn paard niet komen kan.