Tekstbronnen op jaar van uitgave

Amsterdams Sinterklaasboek - nn,
uitgever: nn
toegevoegd: 20-02-2017

1631 – Dat des Duyvels wet swaar is ende lastig - Aertsz, Jacob, 1631
uitgever: Deel I D.V. Coornhert, Wercken (Amsterdam)
toegevoegd: 20-03-2015

1644 – ‘t Ronde jaer, of den schat der geestelijkcke lofsangen - Vermeulen, Christianus, 1644
uitgever: nn
toegevoegd: 25-02-2017

1650 – Bruylofts-kost, Bestaande in verscheyden zedighe en boertighe Echts-Gezangen - J. Smeerbol, 1650
uitgever: nn, Amsterdam
toegevoegd: 08-04-2015

1654 – Sinter Klaas voor de Kinderen - boekje: Anoniem, gedicht: Claas Seep, 1654
uitgever: Jacob Vinkkel, Amsterdam
toegevoegd: 05-02-2017

1655 – De nieuwe hofsche Rommelzoo. Gedischt voor de laatdunkende kniprymers en rymerzen - nn, 1655
uitgever: Jacob Vinkkel (Amsterdam)
toegevoegd: 12-03-2015

1659 – Hoorns Liedt-Boecxken (Sinte Claes) - anoniem, 1659
uitgever: Rem Jansz Boerman, Alkmaar
toegevoegd: 06-02-2017

1667 – De Lacchende Apoll - Elsevier, Pieter, 1667
uitgever: Baltes Boekholt, Amsterdam
toegevoegd: 02-02-2017

1667 – Lof van Sinter Claas Brande wijn - Elsevier, Pieter, 1667
uitgever: Baltes Boekholt, Amsterdam
toegevoegd: 05-02-2017

1668 – Dichtkonst van verscheide stoffen - Beets, Johan, 1668
uitgever: Hendrick Iansz. Marius, Hoorn
toegevoegd: 25-06-2017

1669 – Clioos Cytter-(Sinterklaas) - nn, 1669
uitgever: Baltus Boekholt, Amsterdam
toegevoegd: 05-02-2017

1678 – De tien delicatessen des huwelijks - Vernoegde, Petrus de, 1678
uitgever: Timotheus den Hoorn, Amsterdam
toegevoegd: 27-01-2016

1679 – Swart register van duysent sonden - Hondius, Jacobus, 1679
uitgever: Gerardus Borstius (Amsterdam)
toegevoegd: 25-06-2017

1708 – Boerekermis - Rotgans, L. (Lucas of Lukas), 1708
uitgever:
toegevoegd: 30-03-2017

1717 – Jan van Gysens maandaagse Amsterdamsche merkurius - Gysen, van Jan, 1717
uitgever: Jacobus van Egmond, Amsterdam
toegevoegd: 23-03-2017

1718 – De gekroonde Utrechtze vreede, of Nederlandze Vreugd Godin. - Anoniem, 1718
uitgever: J. Konynenberg, Amsterdam
toegevoegd: 23-03-2017

1718 – Jan de Regts mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel de nacht-wachts - Regt, de Jan, 1718
uitgever: Johannes Oosterwyk, Amsterdam
toegevoegd: 23-03-2017

1719 – De belachchelyke Lotery - Hoeven van der, Willem, 1719
uitgever: Erfg. van J. Lescailje en Dirk Rank
toegevoegd: 19-02-2016

1720 – De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden - Tuinman, Carolus, 1720
uitgever: Michel Schryver (Middelburg)
toegevoegd: 09-02-2016

1722 – Fakkel der Nederduitsche Tale - Tuinman, Carolus, 1722
uitgever: Samuel Luchtmans, Leiden
toegevoegd: 09-04-2017

1730 – Apollo’s St. Nicolaasgift, aan Minerva - Anoniem, 1730
uitgever: Johannes van Kerckhem, Leiden
toegevoegd: 18-03-2017

1732 – Almanachs heiligen - Anoniem, 1732
uitgever: Samuel Lamsveld
toegevoegd: 31-01-2016

1736 – “Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontes van alle volkeren der waereldt” - Picart, Bernard, 1736
uitgever: Hermanus Uytwerf, Amsterdam / Jan Daniel Beman, Rotterdam / Isaak van der Kloot, Den Haag
toegevoegd: 15-03-2017

1748 – De herstelde trouw, in het eiland Vryendaal; - Anoniem, 1748
uitgever: Jacobus Bremer, Amsterdam
toegevoegd: 28-02-2017

1749 – De algemeene spectator - Buys, Egbert, 1749
uitgever: Jacobus Haffman (Amsterdam)
toegevoegd: 05-06-2017

1752 – Thirsis Minnewit - nn, 1752
uitgever: Joannes Kanewet (Amsterdam)
toegevoegd: 17-03-2017

1765 – De boere studeerkamer - nn, 1765
uitgever: Pieter van Os, boekverkoper, 's Gravenhage
toegevoegd: 09-03-2017

1766 – ‘De bespookte waereld ontspookt. De duivel geroskamt en het Euangalie van den Spinnerok weerlegt.’ - Paulantinus Philocalus (pseud. van Willem Ockers), 1766
uitgever: o.a. G. Bom, Haarlem
toegevoegd: 19-03-2017

1768 – “Peter Abrahams vaarwel, of laatste schriften” - Pater Abraham van Ste Clara, 1768
uitgever: Jan Roman (Amsterdam)
toegevoegd: 06-05-2017

1772 – “Aanmerkingen over het wekelyks geschrift, uitkomende onder den naam van den Denker, en byzonder over zekere gezegdens in het zelfve…” negende deel - Anoniem, 1772
uitgever: Samuel de Waal (Amsterdam)
toegevoegd: 23-05-2017

1773 – De Opmerker - Anoniem, 1773
uitgever: A. van der Kroe
toegevoegd: 09-02-2016

1779 – Gedichten, van Joannes le Francq van Berkhey - Berkhey, Joannes Francq van, 1779
uitgever: F. de Kruyff (Amsterdam)
toegevoegd: 09-03-2015

1780 – “St. Nikolaas geschenk voor Neerlandsch jeugd” - Hazeu, Johannes (Cornelisz., 1780
uitgever: W. Wijnands (Amsterdam)
toegevoegd: 16-03-2015

1780 – De Oprechte Sandtvoorder Speel-wagen - Anoniem, 1780
uitgever: Gijsbert de Groot, Amsterdam
toegevoegd: 23-05-2017

1781 – “Kleine gedigten voor kinderen” (elfde druk) - Alphen, van, Hieronymus, 1781
uitgever: Wed. van Terveen en zoon (Utrecht)
toegevoegd: 12-03-2015

1781 – St. Nicolaas geschenk, voor den hertog van Wolffenbuttel - nn, 1781
uitgever: nn
toegevoegd: 01-06-2017

1782 – “Onderwijs voor kinderen” - Perponcher, de, Willem Emmery, 1782
uitgever: Wed J. van Schoonhoven, Utrecht
toegevoegd: 02-06-2017

1783 – “Minne-zangen en jeugdige gedichten” - Loosjes, Adriaan, 1783
uitgever: Loosjes Pz, Adriaan (Haarlem)
toegevoegd: 02-05-2017

1788 – “Geschenk voor de jeugd” - Marinet, J.F. en A. van den Berg, 1788
uitgever: Johannes Allart (Amsterdam)
toegevoegd: 09-03-2016

1789 – “De vlugtende wijsgeer in Holland” - Paape, Gerard, 1789
uitgever: nn
toegevoegd: 21-05-2015

1790 – “Minne-zangen en jeugdige gedichten” - Loosjes, Adriaan, 1790
uitgever: A. Loosjes Pz (Amsterdam)
toegevoegd: 07-07-2017

1792 – “De Joodsche wandelaar. Een weekblad tot nut van ’t algemeen” - Anoniem, 1792
uitgever: Herdingh en du Mortier (Leyden)
toegevoegd: 13-03-2015

1794 – De zot - Diverse, 1794
uitgever: de Leeuw en Krap (Dordrecht)
toegevoegd: 09-07-2017

1796 – “Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man” - , 1796
uitgever: Zuidema (Groningen) e.a.
toegevoegd: 15-03-2015

1799 (1800) – “Reize door de majorij van ’s Hertogenbosch in den jaare 1799 (in brieven)” - Hanewinckel, Stephanus, 1799
uitgever: Saakes, Anthony Bernard (Amsterdam)
toegevoegd: 26-06-2017

1800 – “Het Amsterdamsch canari-vogeltje, zingende verscheiden nieuwe zangstukjes op de fraaiste wyzen.” - Anoniem, 1800
uitgever: Onbekend
toegevoegd: 10-07-2017

1801 – “De boerenschouwburg” - Hoffman, Otto Christiaan Frederik, 1801
uitgever: Uylenbroek (Amsterdam)
toegevoegd: 10-07-2017

1802 – “Het vrolijk Katootje Zingende de nieuwste liederen op de aangenaamste wijze” - Anoniem, 1802
uitgever: S. en W. Koene (Amsterdam)
toegevoegd: 11-07-2017

1802 – “Magazijn van spreekwoorden en zedenspreuken, opgehelderd door voorbeelden en vertellingen, tot een leesboek voor de jeugd” - Anoniem, 1802
uitgever: Willem van Vliet (Amsterdam)
toegevoegd: 11-07-2017

1804 – Nederduitsch Taalkundig Woordenboek - Weiland, Petrus, 1804
uitgever: Johannes Allart, Amsterdam
toegevoegd: 19-04-2017

1805 – De horoskooptrekker, of De speculant in effecten - Hanegraaff, D., 1805
uitgever: H. de Haas Dordrecht en 's Hertogenbosch
toegevoegd: 20-03-2017

1809 – “De Sint Nicolaas avond, of Het bezoek door den schoorsteen” - Kup, H., 1809
uitgever: Hendrik van Kesteren (Amsterdam)
toegevoegd: 11-07-2017

1810 – Het leerzame prenteboekje voor kinderen - nn, 1810
uitgever: Erve H. Rynders (Amsterdam)
toegevoegd: 13-02-2015

1810 – “Nieuw Nederduitsch A.B., spel- en leesboekje” - Anoniem, 1810
uitgever: Joannes van Schoonhoven (Utrecht)
toegevoegd: 12-07-2017

1811 – “Flodoardo van Overschie, of Aballino, junior” - Gravé, Johannes Hendricus, 1811
uitgever: H.S. de Groot (Den Haag)
toegevoegd: 12-07-2017

1813 – “Almanak voor de huishouding, keuken en gezondheid, voor het jaar 1814” - Es, van L en W. Brave, 1813
uitgever: P.E. Briët (Amsterdam)
toegevoegd: 30-03-2017

1813 – “Oranje’s vaderlandsch liedeboek, ten dienste van alle ware vaderlanders” - Anoniem, 1813
uitgever: N. Cornel (Rotterdam)
toegevoegd: 12-07-2017

1813 – “St. Nicolaas-zang, op den 6 december 1813” - Anoniem, 1813
uitgever: onbekend
toegevoegd: 13-07-2017

1814 – St. Nikolaas-geschenk aan de jeugd - Schonck, Everard Jan Benjamin, 1814
uitgever: W. Brave (Amsterdam)
toegevoegd: 21-03-2015

1814 – “Verzameling van aardige en het verstand opscherpende anekdoten. - Anoniem, 1814
uitgever: J. Hendriksen (Rotterdam)
toegevoegd: 14-07-2017

1815 – “Volkomen Apotheek, of Artzenijwinkel voor Bange kinderen, bevattende de heilzaamste middelen” - Fokke, Arend (Simonsz), 1815
uitgever: J.B. Elwe (Amsterdam)
toegevoegd: 15-07-2017

1817 – “Democritische Sint Nikolaasgrapjes, gebeurd of ongebeurd” - Broeder Huygens, 1817
uitgever: Onbekend
toegevoegd: 15-07-2017

1819 – De bestemming des huisselijken levens - Ewald, Johann Ludwig, 1819
uitgever: W. van Boekeren (Groningen)
toegevoegd: 11-04-2015

1821 – Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van den kleinen Andries - Löhr, Johann Andreas Christian, 1821
uitgever: G. Portielje, Amsterdam
toegevoegd: 09-04-2017

1821 – “Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten; met toepasselijke gedichtjes” - Anoniem, 1821
uitgever: Van Vliet en Ten Brink (Amsterdam), 4e druk
toegevoegd: 16-07-2017

1821 – Vaderlandsche letter-oefeningen…” - Anoniem, 1821
uitgever: G.S. Leeneman Van der Kroe (Amsterdam)
toegevoegd: 16-07-2017

1822 – “Vaderlandsche letteroefeningen” - Anoniem, 1822
uitgever: G.S. Leeneman van der Kroe en J.W.IJntema (Amsterdam)
toegevoegd: 16-07-2017

1823 – Gedichten van A.N. van Pellecom - Pellecom, van Abraham Nicolaas, 1823
uitgever: W. van Bergen en Comp (Breda)
toegevoegd: 05-04-2015

1823 – De familie Grasveld - Anoniem, 1823
uitgever: J.P. Wijsmuller & Zoon (Amsterdam)
toegevoegd: 17-07-2017

1825 – Poëzij - van Loghem, Hendrik, 1825
uitgever: J. de Lange (Deventer)
toegevoegd: 02-05-2017

1825 – “Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen” - Moens, Petronella, 1825
uitgever: C. Schaares (Amsterdam)
toegevoegd: 17-07-2017

1827 Gentlemen’s Magazine - Urban, Sylvanus, 1827
uitgever: Harris and Nichols, London
toegevoegd: 31-05-2017

1827 – “Reisje door het Koningrijk der Nederlanden en het Groot-Hertogdom Luxemburg” - Meerten, Anna Barbara, 1827
uitgever: Schalekamp & van de Grampel (Amsterdam)
toegevoegd: 18-07-2017

1828 – “Leerzame dichtstukjes voor kinderen” - Hazeu, Johannes (Czn.), 1828
uitgever: M.H. Helmig (Amsterdam)
toegevoegd: 19-07-2017

1829 – Mietje en haar broertje, en andere vertellingen en gedichtjes voor lieve kinderen - Anoniem, 1829
uitgever: Hendrik Frijlink (Amsterdam)
toegevoegd: 26-06-2017

1829 – “De Nederlandsche Kindervrind” - Anoniem, 1829
uitgever: Gebroeders Van Arum (Amsterdam)
toegevoegd: 19-07-2017

1830 – De duivel op krukken: - Lesage, Alain René, 1830
uitgever: H. C. Schetsberg Leeuwarden
toegevoegd: 29-05-2017

1830 – “Nieuwe gedichtjes en vertellingen voor kinderen” - Ockerse, Antoinette, 1830
uitgever: G.J.A. Beijerinck (Amsterdam)
toegevoegd: 19-07-2017

1830 – “Voorbeelden van gehoorzame en ongehoorzame kinderen” - Vijver van der, Cornelis/Oosterhous, Haatje Pieters/ Veelwaard, Daniël, 1830
uitgever: Scharelkamp en Van de Grampel (Amsterdam)
toegevoegd: 20-07-2017

1830 – De herberg van het roode gehucht - Michiel Adriaan (pseud. van Michiel Adriaan Sobels), Eötvös, Jozsef, 1830
uitgever: G. Portielje (Amsterdam)
toegevoegd: 20-07-2017

1831 – “Sint-Nikolaas en het Sint-Nikolaasfeest” - Hengel van, Wesselius Albertus, 1831
uitgever: S. en J. Luchtmans (Leiden)
toegevoegd: 20-07-2017

1831 – “Verspreide gedichtjes voor de wel opgevoede jeugd” - van Arum, Hanou P., 1831
uitgever: van Arum en Comp (Amsterdam)
toegevoegd: 20-07-2017

1832 – “Pligten volgens M. Tullius Cicero” - J.M.H., 1832
uitgever: B. Bruins (Delft)
toegevoegd: 21-07-2017

1833 – “Geschenk voor lieve kinderen” - Böeseken-Peltenburg, J.J., 1833
uitgever: Schalekamp en Van de Grampel (Amsterdam)
toegevoegd: 21-07-2017

1833 – “De Arke Noach’s” - Cramer, Antonij en Thijm, Joannes Franciscus, 1833
uitgever: A. Cramer en comp (Amsterdam)
toegevoegd: 22-07-2017

1834 – “Gedichtjes voor kinderen” - Raven, T, 1834
uitgever: J. Mekel (Appingedam)
toegevoegd: 23-07-2017

1835 – “Hollandsch penning-magazijn voor de jeugd” - Anoniem, 1835
uitgever: S. de Visser (Amsterdam)
toegevoegd: 24-07-2017

1836 – Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer - Bergh, Laurens Philippe Charles van den, 1836
uitgever: Johannes Altheer, Utrecht
toegevoegd: 05-02-2017

1836 – Gedichten - Brandt Maas, Gerard, 1836
uitgever: Stemvers (Amsterdam)
toegevoegd: 24-07-2017

1837 – “Kleine verhalen van A.C.W. Staring” - Staring, Antonie Christiaan Wynand, 1837
uitgever: Nijhoff (Arnhem)
toegevoegd: 25-07-2017

1840 – ‘Verhandeling over het Booze wezen in het bijgeloof onzer natie’ - Niermeyer, A, 1840
uitgever: A. Wijnands, Rotterdam
toegevoegd: 19-03-2017

1840 – Kinderspelen en vermakelijkheden - nn, 1840
uitgever: G.W. Tielkenmeijer (Amsterdam)
toegevoegd: 31-05-2015

1840 – Leydse courant, 29 november - nn, 1840
uitgever: Wed. Anthony de Klopper en Zoon (Leyden)
toegevoegd: 13-07-2017

1843 – P.C. Hoofts Warenar (oorspronkelijk uitgegeven 1617) - Vries, M. de en P.C. Hooft, 1843
uitgever: H.W. Hazenberg en Co, Leiden
toegevoegd: 19-04-2017

1840-1849 (184?) – Leerzaam en nuttig onderhoud voor kinderen - Meerten, Anna Barbara, Robidé van der Aa e.a., 1845
uitgever: Desguerrois & Cie., Amsterdam
toegevoegd: 09-07-2017

1849 – Overijsselse almanak voor oudheid en letteren - Anoniem, 1849
uitgever: J. de Lange
toegevoegd: 21-08-2015

1850 – Harme Bevoort, dichter van Enkhuizen - Bevoort, Harme, 1850
uitgever: nn
toegevoegd: 10-11-2015

1850 – Sint Nikolaas en zijn knecht - Schenkman, Jan, 1850
uitgever: nn
toegevoegd: 20-02-2017

1852 – De ondeugende kinderen : - Goeverneur, J.J.A., 1852
uitgever: Van Druten en Bleeker, Sneek
toegevoegd: 25-06-2017

1852 – Volks-letterkunde, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken – Deel I - De vrienden van Armen en Rijken, 1852
uitgever: E.S. Witkamp (Amsterdam)
toegevoegd: 09-04-2015

1858 – Volksvooroordelen en bijgeloof - Teenstra, M.D., 1858
uitgever: Weytingh & Van der Haart, Amsterdam
toegevoegd:

1861 – Kinder-Courant - , 1861
uitgever: J. van Weerden, 's-Gravenhage
toegevoegd: 02-04-2017

1863 – Kijkjes in het leven - Louise, 1863
uitgever: G.W. van der Wiel, Arnhem
toegevoegd: 09-04-2017

1864 – Een steen voor Schoonoords kerk - Keijser, Ernestine, 1864
uitgever: van Houten (Assen)
toegevoegd: 28-02-2016

1870 – Het nieuws van den dag : kleine courant - nn, 1870
uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant, Amsterdam
toegevoegd: 15-02-2017

1871 – De Volksvermaken - Gouw, ter J., 1871
uitgever: De Erven F. Bohn, Haarlem
toegevoegd: 30-03-2017

1872 – Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie - nn, 1872
uitgever: Bruining, Batavia
toegevoegd: 09-03-2017

1873 – Nieuwe Tielsche Courant - nn, 1873
uitgever:
toegevoegd: 10-02-2017

1875 – Gouverneur’s Prentenboek - nn, 1875
uitgever: J. Vlieger (Amsterdam)
toegevoegd: 09-02-2016

1876 – Vlissingse Courant - , 1876
uitgever: F.H. Schiffer
toegevoegd: 29-05-2017

1880 – Proza en Poëzie - Goeverneur, J.J.A., 1880
uitgever: A.W. Sijthoff, Leiden
toegevoegd: 25-02-2017

1882 – Middelburgsche Courant (8 december) - , 1882
uitgever:
toegevoegd:

1883 – Bosch-viooltjes - De Rop, A.L., 1883
uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam
toegevoegd: 02-05-2017

1887 – Apeldoornsche Courant - , 1887
uitgever: T.H.D. Pull
toegevoegd: 04-06-2017

1893 – De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs - nn, 1893
uitgever: Gebr. Belinfante
toegevoegd: 10-02-2017

1893 – Twee aan twee - Garvelink, H.J., 1893
uitgever: Noordhoff, Groningen
toegevoegd: 31-05-2017

1894 – Kriekende Kriekske De Katholieke Illustratie, Den Bosch z.j. [1894] - Meurs, van Bernard, pr, 1894
uitgever:
toegevoegd: 23-06-2017

1895 – Sint Nicolaas vertellingen – W. Mets - Mets, Willem Tz., 1895
uitgever: P. Kluitman
toegevoegd: 10-05-2017

1895 – Winschoter Courant 6 december . - Winschoter Courant 6 december 1895., 1895
uitgever:
toegevoegd: 12-03-2017

1896 – ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD 27 FEBRUARI - , 1896
uitgever:
toegevoegd: 18-05-2017

1897 – Vragen van den dag; - , 1897
uitgever: S.L. van Looy, Later: A.W. Sijthoff, Amsterdam
toegevoegd: 10-02-2017

1900 – Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun jonge jaren - Westfries Genootschap, 1900
uitgever: Westfries Genootschap
toegevoegd: 14-07-2017

1908 – Boxmeersch Weekblad - , 1908
uitgever:
toegevoegd: 06-06-2017

1913 – De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-D - nn, 1913
uitgever: C.Misset, Doetinchem
toegevoegd: 19-03-2017

1924 – Het Geuzenliedboek. - Kuiper, E.T. en P. Leendertz Jr. (ed.), 1924
uitgever: W.J. Thieme & Cie, Zutphen
toegevoegd: 15-02-2017

1925 – Sint Nikolaas (Roomsche Reeks) - N. Mulders., 1925
uitgever: R.K. JONGENSWEESHUIS - TILBURG
toegevoegd: 12-03-2017

1934 – Algemeen Handelsblad - , 1934
uitgever: P. den Hengst en Zoon, Amsterdam
toegevoegd: 06-05-2017

1972 – Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore - Ven, van der D.J., 1972
uitgever: Gesto, Bergen N.H.
toegevoegd: 23-03-2017

2001 – Een ongewone voorstelling van Sint Nicolaas - Bos-Oskam, Aartje, 2001
uitgever:
toegevoegd: 15-02-2017

2014 – De Sinterklaastafel (bij de banketbakker) - Kreijenbroek, Jan, 2014
uitgever:
toegevoegd: 20-02-2017

2016 – 1000 jaar Sinterklaas - Trigt, van Peter, 2016
uitgever: LM Publishers, Volendam
toegevoegd: 23-03-2017

Share