Tekstbronnen op jaar van uitgave

Amsterdams Sinterklaasboek - nn,
uitgever: nn
toegevoegd: 20-02-2017

Dat des Duyvels wet swaar is ende lastig - Aertsz, Jacob, 1631
uitgever: Deel I D.V. Coornhert, Wercken (Amsterdam)
toegevoegd: 20-03-2015

‘t Ronde jaer, of den schat der geestelijkcke lofsangen - Vermeulen, Christianus, 1644
uitgever: nn
toegevoegd: 25-02-2017

Bruylofts-kost, Bestaande in verscheyden zedighe en boertighe Echts-Gezangen - J. Smeerbol, 1650
uitgever: nn, Amsterdam
toegevoegd: 08-04-2015

Sinter Klaas voor de Kinderen - boekje: Anoniem, gedicht: Claas Seep, 1654
uitgever: Jacob Vinkkel, Amsterdam
toegevoegd: 05-02-2017

De nieuwe hofsche Rommelzoo. Gedischt voor de laatdunkende kniprymers en rymerzen - nn, 1655
uitgever: Jacob Vinkkel (Amsterdam)
toegevoegd: 12-03-2015

Hoorns Liedt-Boecxken (Sinte Claes) - anoniem, 1659
uitgever: Rem Jansz Boerman, Alkmaar
toegevoegd: 06-02-2017

De Lacchende Apoll - Elsevier, Pieter, 1667
uitgever: Baltes Boekholt, Amsterdam
toegevoegd: 02-02-2017

Lof van Sinter Claas Brande wijn - Elsevier, Pieter, 1667
uitgever: Baltes Boekholt, Amsterdam
toegevoegd: 05-02-2017

Dichtkonst van verscheide stoffen - Beets, Johan, 1668
uitgever: Hendrick Iansz. Marius, Hoorn
toegevoegd: 29-05-2017

Clioos Cytter-(Sinterklaas) - nn, 1669
uitgever: Baltus Boekholt, Amsterdam
toegevoegd: 05-02-2017

De tien delicatessen des huwelijks - Vernoegde, Petrus de, 1678
uitgever: Timotheus den Hoorn, Amsterdam
toegevoegd: 27-01-2016

Swart register van duysent sonden - Hondius, Jacobus, 1679
uitgever: Gerardus Borstius (Amsterdam)
toegevoegd: 29-05-2017

Boerekermis - Rotgans, L. (Lucas of Lukas), 1708
uitgever:
toegevoegd: 30-03-2017

Jan van Gysens maandaagse Amsterdamsche merkurius - Gysen, van Jan, 1717
uitgever: Jacobus van Egmond, Amsterdam
toegevoegd: 23-03-2017

De gekroonde Utrechtze vreede, of Nederlandze Vreugd Godin. - Anoniem, 1718
uitgever: J. Konynenberg, Amsterdam
toegevoegd: 23-03-2017

Jan de Regts mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel de nacht-wachts - Regt, de Jan, 1718
uitgever: Johannes Oosterwyk, Amsterdam
toegevoegd: 23-03-2017

De belachchelyke Lotery - Hoeven van der, Willem, 1719
uitgever: Erfg. van J. Lescailje en Dirk Rank
toegevoegd: 19-02-2016

Fakkel der Nederduitsche Tale - Tuinman, Carolus, 1722
uitgever: Samuel Luchtmans, Leiden
toegevoegd: 09-04-2017

De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche spreekwoorden - Tuinman, Carolus, 1726
uitgever: Michel Schryven (Middelburg)
toegevoegd: 09-02-2016

Apollo’s St. Nicolaasgift, aan Minerva - Anoniem, 1730
uitgever: Johannes van Kerckhem, Leiden
toegevoegd: 18-03-2017

Almanachs heiligen - Anoniem, 1732
uitgever: Samuel Lamsveld
toegevoegd: 31-01-2016

“Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontes van alle volkeren der waereldt” - Picart, Bernard, 1736
uitgever: Hermanus Uytwerf, Amsterdam / Jan Daniel Beman, Rotterdam / Isaak van der Kloot, Den Haag
toegevoegd: 15-03-2017

De herstelde trouw, in het eiland Vryendaal; - Anoniem, 1748
uitgever: Jacobus Bremer, Amsterdam
toegevoegd: 28-02-2017

Thirsis Minnewit - nn, 1752
uitgever: Joannes Kanewet (Amsterdam)
toegevoegd: 17-03-2017

De boere studeerkamer - nn, 1765
uitgever: Pieter van Os, boekverkoper, 's Gravenhage
toegevoegd: 09-03-2017

‘De bespookte waereld ontspookt. De duivel geroskamt en het Euangalie van den Spinnerok weerlegt.’ - Paulantinus Philocalus (pseud. van Willem Ockers), 1766
uitgever: o.a. G. Bom, Haarlem
toegevoegd: 19-03-2017

“Peter Abrahams vaarwel, of laatste schriften” - Pater Abraham van Ste Clara, 1768
uitgever: Jan Roman (Amsterdam)
toegevoegd: 06-05-2017

“Aanmerkingen over het wekelyks geschrift, uitkomende onder den naam van den Denker, en byzonder over zekere gezegdens in het zelfve…” negende deel - Anoniem, 1772
uitgever: Samuel de Waal (Amsterdam)
toegevoegd: 23-05-2017

De Opmerker - Anoniem, 1773
uitgever: A. van der Kroe
toegevoegd: 09-02-2016

Gedichten, van Joannes le Francq van Berkhey - Berkhey, Joannes Francq van, 1779
uitgever: F. de Kruyff (Amsterdam)
toegevoegd: 09-03-2015

De Oprechte Sandtvoorder Speel-wagen - Anoniem, 1780
uitgever: Gijsbert de Groot, Amsterdam
toegevoegd: 23-05-2017

“St. Nikolaas geschenk voor Neerlandsch jeugd” - Hazeu, Johannes (Cornelisz., 1780
uitgever: W. Wijnands (Amsterdam)
toegevoegd: 16-03-2015

“Kleine gedigten voor kinderen” (elfde druk) - Alphen, van, Hieronymus, 1781
uitgever: Wed. van Terveen en zoon (Utrecht)
toegevoegd: 12-03-2015

“Minne-zangen en jeugdige gedichten” - Loosjes, Adriaan, 1783
uitgever: Loosjes Pz, Adriaan (Haarlem)
toegevoegd: 02-05-2017

“Geschenk voor de jeugd” - Marinet, J.F. en A. van den Berg, 1788
uitgever: Johannes Allart (Amsterdam)
toegevoegd: 09-03-2016

“De Joodsche wandelaar. Een weekblad tot nut van ’t algemeen” - Anoniem, 1792
uitgever: Herdingh en du Mortier (Leyden)
toegevoegd: 13-03-2015

“Weekblad voor den zoo genaamden gemeenen man” - , 1796
uitgever: Zuidema (Groningen) e.a.
toegevoegd: 15-03-2015

Nederduitsch Taalkundig Woordenboek - Weiland, Petrus, 1804
uitgever: Johannes Allart, Amsterdam
toegevoegd: 19-04-2017

De horoskooptrekker, of De speculant in effecten - Hanegraaff, D., 1805
uitgever: H. de Haas Dordrecht en 's Hertogenbosch
toegevoegd: 20-03-2017

Het leerzame prenteboekje voor kinderen - nn, 1810
uitgever: Erve H. Rynders (Amsterdam)
toegevoegd: 13-02-2015

“Almanak voor de huishouding, keuken en gezondheid, voor het jaar 1814” - Es, van L en W. Brave, 1813
uitgever: P.E. Briët (Amsterdam)
toegevoegd: 30-03-2017

St. Nikolaas-geschenk aan de jeugd - Schonck, Everard Jan Benjamin, 1814
uitgever: W. Brave (Amsterdam)
toegevoegd: 21-03-2015

De bestemming des huisselijken levens - Ewald, Johann Ludwig, 1819
uitgever: W. van Boekeren (Groningen)
toegevoegd: 11-04-2015

Voorvallen en merkwaardigheden uit het leven van den kleinen Andries - Löhr, Johann Andreas Christian, 1821
uitgever: G. Portielje, Amsterdam
toegevoegd: 09-04-2017

Gedichten van A.N. van Pellecom - Pellecom, van Abraham Nicolaas, 1823
uitgever: W. van Bergen en Comp (Breda)
toegevoegd: 05-04-2015

Poëzij - van Loghem, Hendrik, 1825
uitgever: J. de Lange (Deventer)
toegevoegd: 02-05-2017

Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer - Bergh, Laurens Philippe Charles van den, 2017
uitgever: Johannes Altheer, Utrecht
toegevoegd: 05-02-2017

Kinderspelen en vermakelijkheden - nn, 1840
uitgever: G.W. Tielkenmeijer (Amsterdam)
toegevoegd: 31-05-2015

‘Verhandeling over het Booze wezen in het bijgeloof onzer natie’ - Niermeyer, A, 1840
uitgever: A. Wijnands, Rotterdam
toegevoegd: 19-03-2017

P.C. Hoofts Warenar (oorspronkelijk uitgegeven 1617) - Vries, M. de en P.C. Hooft, 1843
uitgever: H.W. Hazenberg en Co, Leiden
toegevoegd: 19-04-2017

Overijsselse almanak voor oudheid en letteren - Anoniem, 1849
uitgever: J. de Lange
toegevoegd: 21-08-2015

Harme Bevoort, dichter van Enkhuizen - Bevoort, Harme, 1850
uitgever: nn
toegevoegd: 10-11-2015

Sint Nikolaas en zijn knecht - Schenkman, Jan, 1850
uitgever: nn
toegevoegd: 20-02-2017

Volks-letterkunde, uitgegeven door de Vriend van Armen en Rijken – Deel I - De vrienden van Armen en Rijken, 1852
uitgever: E.S. Witkamp (Amsterdam)
toegevoegd: 09-04-2015

Volksvooroordelen en bijgeloof - Teenstra, M.D., 1858
uitgever: Weytingh & Van der Haart, Amsterdam
toegevoegd:

Kinder-Courant 1861 - , 1861
uitgever: J. van Weerden, 's-Gravenhage
toegevoegd: 02-04-2017

Kijkjes in het leven - Louise, 1863
uitgever: G.W. van der Wiel, Arnhem
toegevoegd: 09-04-2017

Een steen voor Schoonoords kerk - Keijser, Ernestine, 1864
uitgever: van Houten (Assen)
toegevoegd: 28-02-2016

Het nieuws van den dag : kleine courant - nn, 1870
uitgever: Steendrukkerij Roeloffzen en Hübner;NV De Kleine Courant, Amsterdam
toegevoegd: 15-02-2017

De Volksvermaken - Gouw, ter J., 1871
uitgever: De Erven F. Bohn, Haarlem
toegevoegd: 30-03-2017

Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie - nn, 1872
uitgever: Bruining, Batavia
toegevoegd: 09-03-2017

Nieuwe Tielsche Courant - nn, 1873
uitgever:
toegevoegd: 10-02-2017

Gouverneur’s Prentenboek - nn, 1875
uitgever: J. Vlieger (Amsterdam)
toegevoegd: 09-02-2016

Vlissingse Courant - , 1876
uitgever: F.H. Schiffer
toegevoegd: 29-05-2017

Proza en Poëzie - Goeverneur, J.J.A., 1880
uitgever: A.W. Sijthoff, Leiden
toegevoegd: 25-02-2017

Bosch-viooltjes - De Rop, A.L., 1883
uitgever: Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam
toegevoegd: 02-05-2017

De wekker; nieuwe bijdragen voor het onderwijs - nn, 1893
uitgever: Gebr. Belinfante
toegevoegd: 10-02-2017

Winschoter Courant 6 december 1895. - Winschoter Courant 6 december 1895., 1895
uitgever:
toegevoegd: 12-03-2017

Sint Nicolaas vertellingen – W. Mets 1895 - Mets, Willem Tz., 1895
uitgever: P. Kluitman
toegevoegd: 10-05-2017

ROTTERDAMSCH NIEUWSBLAD 27 FEBRUARI 1896 - , 1896
uitgever:
toegevoegd: 18-05-2017

Vragen van den dag; - , 1897
uitgever: S.L. van Looy, Later: A.W. Sijthoff, Amsterdam
toegevoegd: 10-02-2017

De Graafschap-bode : nieuws- en advertentieblad voor stad- en ambt-D - nn, 1913
uitgever: C.Misset, Doetinchem
toegevoegd: 19-03-2017

Het Geuzenliedboek. - Kuiper, E.T. en P. Leendertz Jr. (ed.), 1924
uitgever: W.J. Thieme & Cie, Zutphen
toegevoegd: 15-02-2017

Sint Nikolaas (Roomsche Reeks) - N. Mulders., 1925
uitgever: R.K. JONGENSWEESHUIS - TILBURG
toegevoegd: 12-03-2017

Algemeen Handelsblad - , 1934
uitgever: P. den Hengst en Zoon, Amsterdam
toegevoegd: 06-05-2017

Friese volksgebruiken weerspiegeld in Europese folklore - Ven, van der D.J., 1972
uitgever: Gesto, Bergen N.H.
toegevoegd: 23-03-2017

Een ongewone voorstelling van Sint Nicolaas - Bos-Oskam, Aartje, 2001
uitgever:
toegevoegd: 15-02-2017

De Sinterklaastafel (bij de banketbakker) - Kreijenbroek, Jan, 2014
uitgever:
toegevoegd: 20-02-2017

1000 jaar Sinterklaas - Trigt, van Peter, 2016
uitgever: LM Publishers, Volendam
toegevoegd: 23-03-2017

Share