Goedheiligman/goedhuwelijksman


Een van de legenden van Sint Nicolaas is die van de drie meisjes die hij door het werpen van geld (in de schoen) behoedt voor een leven in de prostitutie. Dit wordt ook wel de legende Aurea genoemd. Het geld wordt gebruikt als bruidsschat waardoor ze eerbaar kunnen trouwen. Vandaar dat Sint Nicolaas vaak wordt aangeroepen om op enigerlei wijze als huwelijksmakelaar op te treden.

 

 

Dit kenmerk komt in de volgende bronnen en onderwerpen voor:

Teksten:
 1. 1655 – ZInter-Klaas heeft van de nacht
 2. 1645 – Heer! ’t is morgen Sinterklaas; De Bruigom moet,[…]Sijn Bruidje deze nacht wat in ‘er schoentje geven.
 3. 1654 – Sinter Klaas voor de kinderen
 4. 1659 – Dat de Jonghe-luy hem loven met geraes. […] W’ hebben immer een veel goeder Sinte Claes:
 5. 1667 – Lof van Sinter Claas Brande wijn
 6. 1667 – Op een Sinter Klaas-gift van Glas geblasen
 7. 1678 – Een St. Nikolaas Avond – “Ze hebben in Sint Niklaas kraamen Me wat Klaas-goet opgedaan” Die men moe was in sijn Spanjen…
 8. 1718 – Sinterklaaszang, aan Fillis
 9. 1718 – Wens ik hem dat al het Roet: Valt uyt d’Schoorsteen op syn Snoet.-Vrysters Klagt, Over Sint Nicolaes
 10. 1730 – Zinter-Klaas Vreugd
 11. 1752 – Dat Sinter-klaas Den ouden baas…
 12. 1765 – Wilje jou schoen van Nacht niet voor mijn Bed komen zetten?…
 13. 1779 – Op de markt van Sint Niklaas!
 14. 1780 – Sinter Klaes sal Peet dan wesen, De naem van ‘t kint sal Klaesje zijn,
 15. 1783 – Dien Sinterklaas op stelten/ Sint Felten
 16. 1825 – De heilige gaat rond en reikt de berkenroê – Spanje
 17. 1644 – Sint Niclaes. den 6. December.
 18. 1850 (voor 1850) – Geen zwarte kop Met huiden om het lijf geslagen En hoornen op. Geen ketens ramm’len langs de keijen
 19. 1790 – Dien Sinterklaas op stelten/ Sint Felten
 20. 1800 – Sint Niklaas is ’t niet, ô neen! Die, gelyk een- spooker, ’s Nachts u door den Schoorsteen heen…
 21. 1802 – Zij laggen om Zint Nicolaas Die met een ketting loopt, En maakt een drommels groot geraas 
 22. 1809 – Want offschoon beiden een paar deftige Heiligen zijn, scheppen de vrome Kristenen ‘er toch een boosaardig vermaak in, om ter hunner eere, elkander, en hun kinderen, de stuipen op het lijf te jagen
 23. 1813 – “Oranje St. Nicolaaszang.”
 24. 1817 – “Ik zal op St. Niklaas, u zoenen als ik kan,[….] Verkleed en zwart gemaakt, komt Jan het huis in, maar…”
 25. 1833 – “De andere kindertjes weten niet beter, of daar bestaat nog een Sint Nikolaas, en men maakt hen doorgaans bevreesd met den een of anderen wonderlijk aangekleeden of opgeschikten man.”
 26. 1836 – Voor jongen en voor ouden. Komt, vieren we ook met zoet geraas Het vrolijk feest van Sint-Niklaas
 27. 1837 – Zij nam zich daarbij in acht, den goeden Kinder-heilig niet tot een’ bullebak te maken
 28. 1838 – En werkelijk zag ik in mijne verbeelding, hoe menige aanvallige de sierlijke surprise met blijde verrassing ontving,”
 29. 1845 – …nadat de Heilige man, onder allerlei afzigtelijke gedaanten, zich des avonds te voren van de braafheid en gehoorzaamheid der kleinen overtuigd heeft…
 30. 1849 – “Ik heb ’t nog niet vergeten, dat hij mij, verleden jaar, in zijn zak wou stoppen en meênemen naar Spanje.”
 31. 1860 – Menig surprise wordt weêr verwacht
 32. 1860 (1861) – Amsterdammers, als goede Sint Niklaasmannen, […], in den nacht tusschen den 5den en 6den December, de schoenen en korfjes hunner kinderen met vergulde koek gevuld
 33. 1717 – Ik had gehoopt een Vrouw te krygen van Sint Klaas
 34. 1870 (1872) – Zijn trouwe knecht Ruprecht verzelt hem. Schimmel is beladen met pakken en zakken vol van alle denkbare kostelijkheden, hoewel er ook een groote zak langs zijne zijden hangt, bestemd tot ontvangst van…
Legenden:
 1. Drie Meisjes (bruidsschat) (Legenda Aurea)
Illustraties:
 1. 1425 – Sint Nicolaas schenkt de drie meisjes hun bruidsschat
 2. 1821 – Sint Nikolaas
Share