1820 – Frans alleen stond bedroefd en zijn geschenken konden hem niet meer behagen…

In deze plaat komt het opvoedkundige aspect van het Sint Nicolaasfeest naar voren.

Tekenaar:niet bekend
Jaar:1820
Land:
  1. Duitsland
  2. Nederland
Kenmerken
  1. Bang maken (van kinderen)
Teksten:
  1. 1820 – Kindereter – dat Sint Nicolaas geschenken bragt en dat hij eenen straffen vent den Kinderëter vooruitzond om te zien of zij zich zoo wel gedragen hadden… (uit: 1820 - Leerzame bezigheden voor kinderen van: Claudius, G.C.)
Share